ผงโกโก้ ชนิดสีเข้ม ตราทิวลิป ขนาด 500 กรัม

ขนาด

500 กรัม x 24 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผงโกโก้ ชนิดสีเข้ม ตราทิวลิป ขนาด 500 กรัม

อย. 10-1-13726-1-0203

กอท. ฮล. 10G3210020660 

 

ผลิตในประเทศไทย