เนยเทียม (มาการีน) ตราสาลี่

ขนาด

12 กิโลกรัม x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนยเทียม (มาการีน) ตราสาลี่

อย. 11-1-12925-2-0005

กอท. ฮล. 616930020745

 

ผลิตในประเทศไทย