น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น

ขนาด

1000 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

คำอธิบาย

น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น

อย. 73-2-02961-6-0001

กอท. ฮล. 73I4410011061

(เจ็ด สาม ไอ สี่ สี่ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง หนึ่ง ศูนย์ หก หนึ่ง)

 

ผลิตในประเทศไทย