น้ำมันรำข้าว ตราคิง

ขนาด

1000 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

คำอธิบาย

น้ำมันรำข้าว ตราคิง

อย. 11-1-22723-6-0001

กอท. ฮล. 732670011042

 

ผลิตในประเทศไทย