เกล็ดขนมปัง ตราครัววังทิพย์

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกล็ดขนมปัง ตราครัววังทิพย์

อย. 10-1-12960-5-0009

กอท. ฮล. 77D9530100658

 

ผลิตในประเทศไทย