แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตรายูเอฟเอ็ม 555

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตรายูเอฟเอ็ม 555

อย. 11-1-20825-2-0011

กอท. ฮล. 772850160143

 

ผลิตในประเทศไทย