แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตรานกนางแอ่น

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตรานกนางแอ่น

อย. 11-1-20825-2-0005

กอท. ฮล. 772850050143

 

ผลิตในประเทศไทย