แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราดาวฟ้า

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราดาวฟ้า

อย. 11-1-20825-2-0013

กอท. ฮล. 772850680651

 

ผลิตในประเทศไทย