แป้งทอดกรอบ ตรายูเอฟเอ็ม (UFM)

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งทอดกรอบ ตรายูเอฟเอ็ม (UFM)

อย. 11-1-20825-2-0014

กอท. ฮล. 772850190143

 

ผลิตในประเทศไทย