แป้งมันสำปะหลัง ตราปลามังกร (ตงจั่น)

ขนาด

980 กรัม x 20 ถุง x 1 มัด

480 กรัม x 40 ถุง x 1 มัด

29.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งมันสำปะหลัง ตราปลามังกร (ตงจั่น)

แป้งมันตราปลามังกร มี 3 ขนาด

แบบห่อบรรจุ 980 กรัม 20 ห่อ

แบบห่อบรรจุ 480 กรัม 40 ห่อ

แบบกระสอบ 29.5 กิโลกรัม (30 กิโลกรัม)

 

ผลิตในประเทศไทย