แป้งท้าว (แป้งหยาบ) ตราปลามังกร (ตงจั่น)

ขนาด

480 กรัม x 40 ถุง x 1 มัด

29.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ (ตราห้าแพะ)

คำอธิบาย

แป้งท้าวยายม่อม (แป้งหยาบ) ตราปลามังกร (ตงจั่น)

แป้งท้าวตราปลามังกร

แบบบรรจุห่อ 480 กรัม x 40 ห่อ

 

แบบกระสอบ 29.5 ก.ก. (แป้งหยาบ ตรา ห้าแพะ)

 

ผลิตในประเทศไทย