แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตราคนเชิดมังกร

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตราคนเชิดมังกร

กอท. ฮล. 775120301046

 

ผลิตในประเทศไทย