แป้งสาลี ทำขนมปัง ตรา NS-SUNSHINE

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งสาลี ทำขนมปัง ตรา NS-SUNSHINE (เอ็นเอส ซันไชน์)

 

ผลิตในประเทศไทย