แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตรา NS-Silver

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตรา NS-Silver (เอ็นเอส ซิลเวอร์)

 

ผลิตในประเทศไทย