แป้งหอยทอด ตราครัววังทิพย์

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

500 กรัม x 20 ถุง x 1 ลัง

 

คำอธิบาย

แป้งหอยทอด ตราครัววังทิพย์

อย. 10-1-12960-5-0004

กอท. ฮล. 77D9530040658

 

ผลิตในประเทศไทย