แป้งสาลี ตราฮกเหลือง

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี ตราฮกเหลือง

แป้งฮกเหลือง

 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น