แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราฮกกังหันน้ำ (แป้งฮกกังหัน)

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราฮกกังหันน้ำ (แป้งฮกกังหัน)

อย. ฉสบภ. 4/42