แป้งสาลี ตราฮกเขียว

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี ตราฮกเขียว

แป้งฮกเขียว

 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น