แป้งสาลี ตราฮกมาลัย (แป้งฮกมาลัย)

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งสาลี ตราฮกมาลัย (แป้งฮกมาลัย)

 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น