แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราฮกแดง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

แป้งสาลี อเนกประสงค์ ตราฮกแดง (แป้งฮก)

 

แป้งสาลีบรรจุถุง 1 กิโลกรัม