แป้งข้าวโพด ตรา Friendship

ขนาด

25 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งข้าวโพด ตรา Friendship

แป้งข้าวโพดบรรจุกระสอบ ขนาด 25 กิโลกรัม

สินค้ามีทั้งกระสอบกระดาษและกระสอบพลาสติกครับ

 

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ได้รับรองมาตรฐานการผลิต

กอท. ฮล. 77A1720010347

 

ผลิตในประเทศไทย