แป้งข้าวเจ้า ตราช้างสามเศียร

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

500 กรัม x 20 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แป้งข้าวเจ้า ตราช้างสามเศียร

อย. 73-1-17926-6-0002

กอท. ฮล. 720240010841

 

ผลิตในประเทศไทย