แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตรากระทิง สีแดง

ขนาด

22.5 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แป้งสาลี ทำปาท่องโก๋ ตรากระทิง สีแดง (แป้งกระทิงแดง)

 

ผลิตในประเทศไทย