กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 250 มิลลิลิตร

ขนาด

250 มิลลิลิตร x 36 กล่อง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 250 มิลลิลิตร

อย. 73-1-08233-1-0001

กอท. ฮล. 910630010941

 

ผลิตในประเทศไทย