กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 1000 มิลลิลิตร

ขนาด

500 มิลลิลิตร x 24 กล่อง x 1 ลัง

1000 มิลลิลิตร x 12 กล่อง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 1000 มิลลิลิตร

อย. 73-1-08233-1-0001

กอท. ฮล. 910630010941

 

ผลิตในประเทศไทย