กะทิ ตราอร่อยดี ขนาด 250 มิลลิลิตร

ขนาด

250 มิลลิลิตร x 36 กล่อง x 1 ลัง

คำอธิบาย

กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 250 มิลลิลิตร

อย. 11-1-30430-1-0045

กอท. ฮล. 536220200945

 

ผลิตในประเทศไทย