กะทิ ตราอร่อยดี ขนาด 1000 มิลลิลิตร

ขนาด

1000 มิลลิลิตร x 12 กล่อง x 1 ลัง

คำอธิบาย

กะทิ ตราชาวเกาะ ขนาด 1000 มิลลิลิตร

อย. 11-1-30430-1-0045

กอท. ฮล. 536220200945

 

ผลิตในประเทศไทย