โซดาไฟเกล็ดอย่างดี ตรา Lion Sun

คำเตือน! วัตถุอันตราย และมีพิษ ควรใช้งานอย่างระมัดระวัง

เก็บในที่แห้งและพ้นจากมือเด็ก

 

ขนาด

1 กิโลกรัม x 20 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

โซดาไฟเกล็ดอย่างดี ตรา Lion Sun