โซดาผง (โซเดียมคาร์โบเนต) ตรา OCI ขนาด 25 กิโลกรัม

ขนาด

25 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

โซดาผง (โซเดียมคาร์โบเนต)

 

ผลิตในประเทศเกาหลี