โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ตรา The Bakery

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ตรา The Bakery

 

ผลิตในประเทศไทย