โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ตรา bicarfood ขนาด 25 กิโลกรัม

ขนาด

25 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ตรา bicarfood ขนาด 25 กิโลกรัม

อย.  21-1-22458-1-0001

 

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม https://www.solvay.com/en/product/bicar-food