สารกันบูด (โซเดียมเบนโซเอต) ขนาด 25 กิโลกรัม

ขนาด

25 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

สารกันบูด (โซเดียมเบนโซเอต)

Sodium Benzoate (โซเดียมเบนโซเอต) เป็นวัตถุเจือปน เพื่อใช้ในการถนอมอาหาร

สารเคมีมีการควบคุม ต้องใช้ในปริมาณที่กำหนด

 

อย. 10-3-03750-1-0001