คำอธิบาย

แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ขนาด 25 กิโลกรัม

อย. 10-3-04826-1-0002

 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น