แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ขนาด 25 กิโลกรัม (ญี่ปุ่น)

ขนาด

25 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ขนาด 25 กิโลกรัม

อย. 10-3-04826-1-0002

 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น