แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ตราเฉาก่า ขนาด 1 กิโลกรัม

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ตราเฉาก่า ขนาด 1 กิโลกรัม

 

ผลิตในประเทศจีน